castellano | català | english
Vídeos Vídeos del Congrés
PRESENTACIÓ
Paradigmes en l’educació matemàtica per al segle XXI
Compartint experiències educatives amb Àsia
Del 22 al 24 d’Octubre de 2009
Palau de Congressos de València (Auditori III)
Avinguda de les Corts Valencianes, 60 (València)

Els països asiàtics, i en particular, els del Sud Est s'han convertit en una referència internacional en l'ensenyament de les matemàtiques. D'acord amb els recents informes de PISA (Programa per l'Avaluació Internacional d'Estudiants) i TIMMS (Estudi de les Tendències en Estudis de Matemàtiques i Ciències), els alumnes de la Xina, Singapur i Corea, entre d'altres nacions asiàtiques, venen obtenint resultats extraordinaris en el maneig, de les matemàtiques així com un important nombre de medalles a les Olimpíades Matemàtiques Internacionals

Partint de la base, i tenint en compte la creixent rellevància de les matemàtiques i les ciències a la societat de la innovació i el coneixement, aquest congrés pretén enfrontar les següents qüestions:

  • Compartir informació de primera mà sobre l’ educació matemàtica a Àsia.
  • Conèixer principis i metodologies de l’ensenyament de les matemàtiques a Àsia per poder comparar-los amb els que s’empren a Europa i a Espanya.
  • Establir un primer contacte entre els països occidentals i Àsia per un intercanvi perdurable d'experiències i informació sobre temes rellevants de l'educació matemàtica.

Amés aquest congrés oferirà l'oportunitat de presentar les noves eines i projectes creats recentment per diferents consorcis internacionals, com per exemple aquells promoguts per l'ICMI (Comissió Internacional d'Educació Matemàtica).

Les ponències seran recollides en un volum d'actes que serà publicat en versió digital i serà accessible online a les planes web de Casa Asia i del CSIC (Consell Superior de Investigacions Científiques). Es subministrarà una plantilla als ponents, descarregable a través de la plana web per tal de redactar les seves contribucions, les quals no podran excedir les 20 pàgines d'extensió. S'inclouran també al volum els debats que tindran lloc rere les presentacions, així com conclusions finals. La publicació estarà disponible únicament en anglès.

Un resum del contingut del congrés així com les conclusions seran presentades a la revista a la revista Asia Europe Journal. L'article serà escrit per Bernardo Gómez, Manuel de León, Tomás Recio i Luis Rico.